Abstrakce

Ze světa elektřiny jsme se přesunuli do světa digitálních signálů. Počítače fungují na elektřině ale to je nám ajťákům prakticky úplně jedno. My ajťáci máme ve zvyku abstrahovat což znamená, že nějaká věc (elektřina) nám umožňuje nějaký nový pohled. Nový pohled vytváří novou vrstvu.

Fyzický, elektrotechnický pohled na věc

Na elektrická zařízení se můžeme koukat pohledem signálů. Svět elektřiny tím nezmizí, jenom přestane pro nás být podstatný. Signální realita je jenom nový pohled na věc.

Pohled na věc přes signály

A teď bacha.

  • IT obor je unikátní v tom, že těchto vrstev a pohledů je FAKT hodně. Abstrakce je koncept, který v IT je úplně všude a ve všem.
  • Počítače jsou zařízení které fungují hlavně díky tomu, že vědomosti o nich jsou obrovsky navrstvené.
  • Zkušený ajťák se umí dobře pohybovat mezi různými vrstvami. Většinou ty nejspodnější vrstvy známe ale nezajímají nás.
  • Jak už víš z tohoto návodu tak na tu nejspodnější, elektrotechnickou vrstvu, mimo nějakých úplných základů, víceméně serem.
  • Myslím si, že koncept abstrakce a jeho rozsah je na IT oboru to nejtěžší na pochopení.

Jak jsem naznačil dříve, většina ajťáků se nehrabe v počítačích s pájkou a neřeší elektrotechnický provoz, vůbec je to nezajímá. Většina ajťáků se vůbec nepohybuje na úrovni fyzické reality.

Ano, přesně tak, většina ajťáků se vůbec nepohybuje na úrovni fyzické reality. Proto IT obor přitahuje introvertní sociopaty, u kterých je „odpojení od reality“ jejich životní filozofie. Vím o čem mluvím.

Všimni si ale, že morseovka je úplně totéž. Je to taky nějaký „pohled na věc“ nebo „vrstva nad spínačem a žárovkou“ — je to něco dohodnutého, vymyšleného, teoretického a vědomostního, mezi Karlem a Frantou.

Morseovka a fyzická vrstva

Všimni si, že fyzická vrstva je v tomto příkladě přes spínač a žárovku. Ale to pro morseovku není nutný. Morseovkou lze třeba přes topení vyklepat milostnou zprávu sousedce nad váma, než na vás začne bušit nasranej soused pod váma.

Spodní vrstvu abstrakce lze nahradit za cokoliv jiného, co umožňuje další vrstvu. Toto je hrozně důležitá vlastnost abstrakce. Proto nás ajťáky prakticky elektřina nezajímá, protože počítač lze provozovat jakýmkoliv způsobem, který umí předávat signály.

Počítače jsou na elektřinu jednoduše jen proto, protože to je nejrychlejší a nejlevnější známý způsob, jak signál předat. Je klidně možné vytvořit počítač, ve kterém by se signály předávaly zvukem, vodním proudem, změnou teploty, změnou tlaku…jen by takový počítač nebyl ani rychlejší a ani levnější.

Zajímavost: Někdy se potkáš s názvem „Turingovsky kompletní“ což hodně zjednodušeně řečeno znamená, že nějaký zařízení dokáže fungovat jako počítač (i když třeba jen teoreticky).

Shrnutí

  • Abstrakce je vytvoření nového pohledu na věc, vytvoření nového pohledu nad již existující realitou nebo „vrstvou“.
  • Abstrakce nám umožňuje vyměnit předchozí vrstvu za nějaký jiný způsob, který však stále musí umožňovat nový pohled na věc, novou vrstvu.
  • Abstrakce je koncept, který je v IT oboru úplně všude a ve všem.