Bity a bajty

V této kapitole se dozvíte, že IT je velice lidský obor, protože jsou v něm historicky ustanovená nelogická pravidla v důsledku toho, že různé IT firmy měly v minulosti odlišné nápady, jak by se některé věci měly dělat. Některé věci se nakonec časem sjednotily a některé bohužel ne.

Pokud trpíte OCD, zatněte zuby.

bit

 • bit: hodnota 0 nebo 1
 • X bitů: toto může znamenat 2 věci, záleží na kontextu
  • šířka možných hodnot
   • 5 bitový = rozsah, ptáme se „Kolik jedniček a nul vedle sebe můžeme dát?“
  • číselná hodnota s konkrétní šířkou
   • 5 bitů = hodnota, číslo mezi 00000 a 11111, ptáme se „Jaká je to hodnota?“

Když v češtině řeknete počet bitů přídavným jménem („5 bitový“) pak jde zpravidla o označení šířky možných hodnot.
Pokud podstatným jménem („5 bitů“) pak jde zpravidla o hodnotu.

byte (čti: [bajt])

Byte = 8 bitů. Proč 8?

Existovaly i jiné alternativy, někde byl bajt 7, někde 6, někde 12, někde dokonce 48. Vycházelo to hlavně ze šířky instrukce, kterou podporovaly staré procesory a libovolně velké skupině bytů se říkalo „syllables“ (anglicky „slabika“) než se ustálil pojem „bajt“.

Moderní počítače pracují se 64-bitovými instrukcemi ale „8 bitový bajt“ je standard a žádné jiné velikosti bajtu se už nepoužívají.

kilobajt, megabajt, gigabajt…

Kolik bajtů je v kolibajtu? A kolik bitů je v kolobitu? Protože historicky se neustálilo jen jedno pravidlo tak se bohužel dodnes existuje více definic.

kilobajt = 1024 bajtů

„Kilo“ znamená 1000, stejně jako „kilometr“ znamená 1000 metrů.

Jenže jak víte, v počítačích je všechno v mocninách čísla 2. Nebylo by tedy lepší, kdyby kilobajt byl 210 = 1024? Megabajt by byl 1024 kilobajtů a tak dále. Hezky to do sebe matematicky zapadá, jak jsou to ty mocniny dvou, jiný důvod to nemá.

A proto velmi častý způsob vyjádření množství dat je dle násobitele 1024. Tuto logiku používá operační systém Windows.

 • kilobajt (kB) = 1024 bajtů
 • megabajt (MB) = 1024 kilobajtů
 • gigabajt (GB) = 1024 megabajtů
 • atd.

kilobajt = 1000 bajtů

Ne každý s touto logikou souhlasí a proto se velmi často jednotky počítají i „desítkově“.

 • kilobajt (kB) = 1000 bajtů
 • megabajt (MB) = 1000 kilobajtů
 • gigabajt (GB) = 1000 megabajtů

„kibibajt“ = 1000 bajtů

Do toho mezinárodní instituce (ISO) zakřičela, že správně je „kilobajt = 1000 bajtů“ a pokud používáte násobky 1024, musíte ve druhé slabice používat „bi“.

 • kibibajt (kiB) = 1024 bajtů
 • mebibajt (MiB) = 1024 kibibajtů
 • gibibajt (GiB) = 1024 mebibajtů

Jenže se to vůbec neujalo. Nikdo to nepoužívá a většinou ani nezná. Nikdy jsem nikoho neslyšel mluvit o „kibi“, „mebi“ nebo „gibi“bajtech a zaručuji vám, že pokud budete před profesionálem z IT říkat, že „jeden mebibajt má 1024 kibibajtů“ tak na vás bude koukat jak na idiota. Je dobré o tom vědět protože tu a tam narazíte na zkratku „kiB“ nebo „MiB“.

kilobit = 1000 bitů

Bohužel ještě existuje čtvrtý, také velmi často používaný zápis a to přímo nad bity, ne nad bajty. Bity a bajty se rozlišují velikostí písmena ale málokdo to používá správně.

MB = megabajt
Mb = megabit

Internetový provideři rádi slibují 100MB internet až do domu, jenže těch 100MB není 100 megabajtů ale 100 megabitů — tzn. 100Mb = 100 milionů bitů.

To je úplně jiná hodnota.

 • 1 kilobit = 1000 bitů
 • 1 megabit = 1000 kilobitů
 • 100 megabitů = 100000 kilobitů = 12500000 bajtů (100000000/8)
  = 11,92 megabajtů (nebo 12,5 mibibajtů)

Mobilní operátoři a internetoví provideři používají tento zápis pro vyjádření rychlost internetu a kapitalizují na tom, že běžní uživatelé znají pouze první nebo druhý způsob zápisu.

Shrnutí

 • Bit je 0 nebo 1
 • Byte (bajt) je 8 bitů
 • 1 kB je někdy 1024 bajtů, někdy 1000 bajtů.
 • 1 kiB by vždy mělo být 1000 bajtů
 • 1 MB by mělo znamenat 1 megabajt (1 MB) ale někdy to znamená 1 megabit (1 Mb)