Celá čísla

Celá čísla jsou v počítačích vždy spojena s nějakým konkrétním bitovým rozsahem. Na signální úrovni nikdy nemůžete říct, že nějaké číslo v počítači je „prostě jen číslo“ které může být od nekonečna do nekonečna.

Takže když mluvíš o nějakém celém číslu, vždy mluvíš například o celém čísle které je v nějakém konkrétním rozsahu, nejčastěji jde o 8, 16, 32 a 64 bitů.

Zesložiťuje se to ale ještě tím, že s celými čísly se v počítačích pracuje buď jako s celými čísli bez znaménka nebo se znaménkem.

 • celé číslo bez znaménka v rozsahu od nuly do nějaké maximální hodnoty
  • Někdy se používá rozsah od jedničky do nějaké maximální hodnoty + 1
 • celé číslo se znaménkem (plus nebo mínus) v rozsahu od nějaké záporné hodnoty až do nějaké kladné hodnoty.

Nejčastější celočíselné rozsahy a jak jsou většinou v IT chápány

28, bajt

28 je bajt (anglicky byte) a to je prostě a jednoduše číslo, které je na fyzické úrovni reprezentované osmi obvody a tudíž osmi bity.

Je to číslo mezi 00000000 a 11111111 což je v desítkové číselné soustavě číslo mezi 0 až 255 ale velmi často je tím myšlen i rozsah mezi 1 až 256.

Bajt se moc vůbec nepoužívá pro vyjádření čísla se znaménkem. Pokud ano pak se jedná o rozsah -128 až +127 (záporná čísla popíšu v příští kapitole).

216

216 se v programovacích jazycích (k těm se dostanu později) často říká short (někdy int16).
Toto je také velmi známý číselný rozsah 0 až 65535 (někdy 1 až 65536)
Pokud jde o záporné číslo, pak se jedná o rozsah -32768 až +32767 ale stejně jako u bajtu, použití se znaménkem není časté.

232

232 je nejčastěji používaný celočíselný rozsah a velice univerzálně se mu říká integer nebo int (nebo int32). Toto je dané tím, že moderní procesory vychází často z x86 instrukční sady, která má 32 bitů a operace s 32 bity jsou v moderních procesorech nejvymakanější a nejrychlejší.

Tento číselný rozsah také nejčastěji používá jako celé číslo se znaménkem s rozsahem -2147483648 až +2147483647. Podle mého názoru toto je dané tím, že tento rozsah stačí pro počítání velké většiny celočíselných hodnot, se kterými počítač operuje pro běžné použití běžnými uživateli.

Vyjádření čísla bez znaménka se moc nepoužívá (pak by to bylo číslo mezi 0 až 4294967295).

264

264 se často označuje za long (nebo int64). Toto číslo má 20 cifer a pamatuje si ho jenom magor. Avšak stejně jako u integeru, nejčastěji se zde myslí celé číslo se znaménkem.

word

word označuje nějaký bitový rozsah, záleží na kontextu. word originálně znamená bitový rozsah, s jakým pracuje procesor (v dnešní době 32/64).

Souhrn

 • Počítače pracují s celými čísly vždy v určitém rozsahu
 • Celá čísla jsou buď bez znaménka — pak se počítají od 0, někdy od 1 — nebo se znaménkem — pak se počítají jako rozsah mezi nějakým záporným a nějakým kladným číslem.
 • Nejpoužívanější číselné rozsahy jsou:
  • 8 bitový bajt který nejčastěji reprezentuje číslo bez znaménka od 0 do 255 (často od 1 do 256)
  • 32 bitový integer (nebo zkráceně int) který nejčastěji reprezentuje číslo se znaménkem (od něco okolo mínus 2 miliardy do něco okolo plus dvě miliardy)
 • Pokud děláš ajťáka dost dlouho tak po čase si někeré hodnoty zapamatuješ