Archiv rubriky: Jak se stát ajťákem

Míra abstrakce

Z minulých dílů už víte, že programovací jazyk není nic jiného, než určitým domluveným kódem psaný text, který se pak skrz kompilátor převádí do strojového kódu.

Jedno důležité členění programovacích jazyků, které je dle mého důležité pochopit, je míra abstrakce.

Nízká nebo žádná míra abstrakce

Programovací jazyk, který má nízkou nebo téměř žádnou míru abstrakce je vlastně jen převlečené zádávání instrukcí pro procesor ale v trochu přehlednější formě, než po jednotlivých bitech.

Níže následuje ukázka (zdroj: Wikipedie) pro srovnání.

 • Vlevo je strojový kód funkce pro výpočet Fibonacciho čísla v x86 instrukční sadě. Pro zkrácení místo 32-bitového zápisu instrukce 10001011010101000010010000001000 jsou jednotlivé instrukce uvedeny v hexadecimální formě.
 • Vpravo je zápis té samé funkce v „assembly“ v x86. Assembly se nepovažuje úplně za konkrétní programovací jazyk, je to spíš čitelnější forma zápisu svázaná s konkrétní instrukční sadou. Tzn. assembly pro x86 se bude lišit od assembly pro ARM64.

Strojový kód (x86, výpočet Fibonacciho čísla)

8B542408
83FA0077
06B80000
0000C383
FA027706
B8010000
00C353BB
01000000
B9010000
008D0419
83FA0376
078BD989
C14AEBF1
5BC3

Assembly (x86, výpočet Fibonacciho čísla)

_fibonacci:
    movl $1, %eax
    xorl %ebx, %ebx
.fibonacci_loop:
    cmpl $1, %edi
    jbe .fibonacci_done
    movl %eax, %ecx
    addl %ebx, %eax
    movl %ecx, %ebx
    subl $1, %edi
    jmp .fibonacci_loop
.fibonacci_done:
    ret

Psaní v assembly vyžaduje, že se vyznáte v instrukční sadě konkrétního čipu/procesoru, nad kterým programujete. To abyste se nezbláznili ze psaní strojového kódu napřímo.

Tak se místo toho zblázníte v assembly.

Na příkladu tohoto jednoduchého prográmku to zas tak složité není. x86 procesory obsahují různé „registry“ mezi kterými přesouváte bity (movl) a provádíte nad nimi bitové operace (xorl, addl, subl) a zároveň skáčete mezi instrukcemi (jbe, jmp, ret). Jak konkrétně se v x86 pracuje je mimo rozsah tohoto návodu.

Teoreticky je to možné napsat v assembly komplikovanější software, ve kterém zobrazujete nějaké grafické prvky, čekáte na vstup z klávesnice/myši a podobně, prakticky je ale téměř nereálné to rozchodit v rozumném čase.

Další nevýhodou psaní kódu s nízkou mírou abstrakce je fakt, že váš kód je svázán nejenom s konkrétní instrukční sadou ale i s konkrétní verzí instrukční sady a někdy i s konkrétním modelem procesoru.

Výhody a nevýhody nízkoúrovňového programování

Výhody:

 • máte možnost využít naplno fyzické možnosti konkrétního čipu nebo procesoru. Váš software může být plně optimalizovaný a extrémně rychlý.

Nevýhody:

 • je to šíleně složité a pracné, komplexnější software je prakticky nemožné napsat v rozumném čase.
 • váš software poběží jen na konkrétní instrukční sadě, na konkrétním typu procesoru ale i na konkrétním modelu čipu/procesoru. To nevadí, pokud programujete software pro řadu nějakých robotů se stejným čipem, ale o tomto typu programování tento návod není.

Vysoká míra abstrakce

„Vysokoúrovňové“ programovací jazyky umožňují psát v kodu, který je blíže k přirozené řeči a zbavují nás závislosti na konkrétní instrukční sadě. Už nás nezajímají konkrétní instrukce pro procesor, protože kód, který napíšeme, přeloží do strojového kódu kompilátor.

Níže je ukázka funkce pro výpočet Fibonacciho čísla v programovacím jazyce C.

int fibonacci(int n)
{
  if (n <= 1)
    return n;
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

Všimněte si, že ten program je podstatně kratší! Zabírá pouze 6 řádků textu zatímco v Assembly ten samý kód zabírá 14 řádků textu. Navíc v něm vidíte anglická slova jako „if“ nebo „return„. Zároveň se zde vyskytuje „int“ a z minulých kapitol byste už měli vědět, že „int“ reprezentuje celé 32 bitové číslo. (pozn.: v tuto chvíli není třeba kódu rozumět)

Tento kód se ale musí do strojového kódu zkompilovat pomocí kompilátoru. Přestože kompilátory jsou jedny z nejsložitějších programů, které na světě existují, tak nikdy nedokážou žádnou aplikaci zkompilovat opravdu optimálně (snad jen kromě velmi jednoduchých, ukázkových programů, jako ten výše).

V důsledku toho lze říct, že jakýkoliv software, který se postaví skrz zkompilovaný programovací jazyk, téměř nikdy nevyužívá 100% možnosti výkonu procesoru pro úlohu, kterou chce vykonat.

Ono to ve skutečnosti nevadí. Procesory jsou brutálně rychlé a moderní kompilátory jsou velmi dobře udělané. Zkušeného „běžného“ ajťáka vůbec nezajímá, jak vypadá strojový kód vygenerovaný kompilátorem. Celá pointa programovacího jazyka je, že chceme vyrábět software v kódu, který je mnohem přehlednější, srozumitelnější a intuitivnější, než psaní v assembly/strojovém kódu. V kódu, se kterým je jednodušší psát mnohem komplexnější software.

Výhody a nevýhody vysokoúrovňového programování

Výhody

 • V programovacím jazyce je možné napsat mnohem komplexnější software
 • Kompilátory podporují celou řadu instrukčních sad. Náš software je možné provozovat na více zařízeních.

Výhody

 • V programovacím jazyce je možné napsat mnohem komplexnější software
 • Kompilátory podporují celou řadu instrukčních sad. Náš software je možné provozovat na více zařízeních.

Shrnutí

 • Programovací jazyky se podle míry abstrakce dělí na nízkoúrovňové a vysokoúrovňové
 • Nízkoúrovňové jazyky jsou jen o něco čitelnější způsob, jak zapisovat instrukce přímo ve strojovém kódu.
 • Vysokoúrovňové jazyky jsou na strojovém kódu nezávislé. Jsou konstruovány hlavně tak, aby byly přehledné, intuitivní a aby se v nich dal psát komplexnější software.

Programovací jazyk

Z předchozích dílů už víte, že nejdůležitější součást počítače je procesor který neustále přijímá instrukce, co má dělat. Instrukce v moderních procesorech má 64 bitů a vy už víte, že to je ve skutečnosti 64 nějakých obvodů, kterými putuje elektřina.

Takže co když chcete napsat nějaký program? Třeba počítačovou hru, nějakou svojí vlastní websajtu, eshop, nebo cokoliv jiného?

Teoreticky si můžete vzít k ruce manuál konkrétní instrukční sady a svojí aplikaci napsat skrz jedničky a nuly do procesoru napřímo.

x86-64 má přes 2500 stránek, kompletní dokumentace k ARM64 dokonce přes 8000.

Hodně štěstí!

Můj první 64-bitový program!
0001100000000000000000010000000000000000000000000000000000000000
0001000000000000000000000000000000000000100000000000000000000010
1100000000000000000000000000000000000000100000000000000000000010
….
Z tohohle se dřív nebo později zblázníte. To, že je něco teoreticky možné neznamená, že byste to měli dělat.

Jak se teda programuje? Jakým způsobem ajťáci píšou software?

Místo toho, abyste pracovali s jedničkami a nulami tak si vymyslíte nějaký „kód“ se kterým se pracuje jednoduššeji.

Programovací jazyk není nic jiného, než pro člověka čitelnější instrukce pro procesor. Procesoru je to jedno, ten pracuje se 64 bity ale to je pro člověka s dnešní složitostí procesorů prakticky nereálné.

Strojový kód
(vymyšlené pro ukázku)

010010101001000100
100010010100001011
111110000101000011

Programovací jazyk
(vymyšlené pro ukázku)

KDYŽ Stisknutá klávesa
JE „Enter“
TAK ulož data do souboru

Kompilátor a strojový kód

Jakýkoliv programovací jazyk se píše jako lidsky čitelný text v nějakém kódu, který je mnohem přehlednější a srozumitelnější, než se orientovat v jedničkách a nulách.

Tento text ale sám o sobě nejsou instrukce pro procesor. Je to pouze text v nějaké znakové sadě.

Kompilátor (nebo compiler) je program, který převádí text do strojového kódu. Strojový kód je jen takovej chytřejší název pro instrukce pro procesor.

Co je vlastně kompilátor

A to je vše. Tadá. Právě jste se naučili podstatu programovacích jazyků. Není to nic jiného, než nějaký „kód“ který je pro člověka čitelnější než přímá práce s jedničkami a nulami. Tento kód se zapisuje jako text ale aby jej bylo možné spustit, je nutné tento text převést do strojového kódu skrz kompilátor.

Úžasná, moderní a symetrická grafika, jak se z programovacího jazyka stanou instrukce pro procesor.

Kompilátor je taky jenom program.

Takže vás možná napadla vtipná otázka: kdo zkompiloval kompilátor?

K tomu mohlo dojít dvěma způsoby:

 • Kompilátor se napsal v již existujícím programovacím jazyce.
 • Kompilátor někdo napsal přímo ve strojovém kódu procesoru.

  Psaní v nějakém programovacím jazyce je vždy milionkrát produktivnější, než psaní instrukcí přímo pro procesor a proto napsat program přímo přes instrukce je opravdu šílená práce na dlouho. Jakmile však máte kompilátor hotový, můžete začít rovnou psát aplikaci ve svém novém programovacím jazyce.

  Celý tento proces můžete zkombinovat. Nejdřív skrz instrukce pro procesor napíšete kompilátor pro velmi jednoduchý programovací jazyk. V tomto jednoduchém jazyce poté napíšete mnohem jednoduššeji kompilátor pro ještě lepší programovací jazyk. Tomuto procesu se říká bootstrapping a mně osobně přijde fascinující, jak lze procesor využít pro napsaní programu, který vám umožní napsat podstatně lepší a bohatší programy.

  Jeden z prvních kompilátorů vznikl v roce 1957 a psal se 18 let!

Shrnutí

 • Programovací jazyk je kód, který umožňuje lidštější psaní softwaru jako textu
 • Kompilátor (compiler) je program, který převede kód napsaný programovacím jazykem do strojového kódu
 • Strojový kód je název pro spustitelný program což je jen sada instrukcí pro procesor
 • Bootstrapping je jeden ze způsobů, jakým vznikají nové programovací jazyky. Nejdřív se napíše kompilátor v instrukcích pro procesor pro velmi základní prvky programovacího jazyka a pak se díky tomuto kompilátoru, už v daném jazyce, napíše rozšířenější kompilátor.

Terminál, konzole, „příkazová řádka“

Telegraf bylo první elektronické nebo rádiové zařízení pro komunikaci z bodu A do bodu B, vymyšlené už v polovině 19. století.

Na telegraf navázalo zařízení, kterému se v angličtině říká teleprinter nebo telex, v češtině dálnopis. Zařízení na dálnopis fungovalo tak, že člověk ťukal něco do klávesnice a tento text se rovnou tisknul na papír na straně příjemce.

Teleprinter, nebo telex, zařízení na dálnopis. Zdroj: Wikipedia

Nejstarší počítače se někdy po 2. sv. ovládaly počítače přes různá táhla, páky, spínače a podobně. Příkazy se později do počítačů zadávaly přes děrkovací štítky a s nástupem dálnopisu (teleprinetrů) vznikly první zařízení, kde uživatel interagoval s počítačem skrz klávesnici.

Veškerá interakce s počítačem se tiskla na papír. Zadali jste příkaz, stiskl „Enter“, příkaz se spustil a veškerý výstup, který příkaz vygeneroval, se tisknul na roli papíru. Abyste zjistili, jestli se příkaz provedl a co vlastně udělal, museli jste se podívat na papír co se vytisklo.

Až později vznikly obrazovky a s nimi zaniknul i neustálý tisk na tehdejších hlasitých jehličkových tiskárnách.

Zdroj: Wikipedia

Terminál je název pro fyzické zařízení, pomocí kterého se zadávají příkazy do nějakého jiného, odděleného zařízení někde jinde. Slovo konzole vzniklo až později pro pojmenování počítačů s obrazovkami. Ty technicky vzato mohly fungovat i jako terminály.

Rozdíl mezi těmito pojmy v IT už kompletně zanikl. Konzole, terminál nebo „příkazový řádek“ je většinou jedno a totéž. Slovo „terminál“ se používá už jen v Linuxech ale při práci s Linuxy většinou nemluvíte o terminálech ale o shellu nebo o bashi, což vysvětlím později.

Operační systém jako program v nekonečné smyčce

Vzpomeňte si, jak funguje procesor. Toto zařízení neumí „nic nedělat“ a neustále přijímá příkazy.

První operační systémy byly velmi jednoduché programy:

 1. Zmáčknul uživatel klávesu na klávesnici?
  Ano: Je to klávesa Enter?
  Ano: Jdi na bod 2.
  Ne: Jdi na bod 1.
  Ne: Ulož si to zmáčknutou klávesu do paměti a jdi na bod 1.
 2. Najdi program, který se jmenuje stejně, jako název uložený v paměti a proveď jej. Následně se vrať na bod 1.
 3. Pokud program neexistuje, zobraz na obrazovku chybu, že program neexistuje a jdi zpátky na bod 1.

Všimněte si, že tato jednoduchá aplikace je v nekonečné smyčce. Pokud by operační systém skončil, procesor by přestával dostávat instrukce a v důsledku toho by se celý počítač vypnul, nebo se restartoval.*

Moderní OS, přestože jsou řádově komplexnější a složitější, také běží v nekonečné smyčce, v případě Linuxu to jsou minimálně 2 vlákna v nekonečných smyčkách:

 • Uživatelské vlákno, které čeká na vstupy od uživatele
 • „Čekací vlákno“ (v Linuxu pojmenované jako „idle loop“) které předává procesoru instrukci pro „nic nedělání“ v případě, že procesor nemá dost věcí na práci. (a v případě, že procesor instrukci pro „nic nedělání“ podporuje. Pokud ne, Linuxy předají procesoru nesmyslné ale neškodné instrukce.)

*V dnešní době by se počítač nevypnul ani automaticky nerestartoval, počítače v dnešní době mají v sobě UEFI nebo minimálně BIOS, což jsou vlastně velmi malé a standardizované OS pro základní správu zařízení integrované přímo v čipech na základních deskách počítačů.

Konzole nebo „příkazová řádka“ dnes

Slovo „terminál“ se už moc nepoužívá, většina ajťáku mluví buď o konzoli, o „shellu“ (co je „shell“ popíšu v pozdější kapitole) nebo o „command lajně“ z anglického „command line“, takto se označuje nejčastěji příkazová řádka ve Windowsech.

Dvě příkazové řádky: jedna běžící přímo ve Windowsech, druhá běžící ve virtualizovaných Linuxech

Operační systémy pro koncové uživatele už dávno příkazové řádky odhodily stranou. Obyčejní uživatelé používají myš a klávesnici pro interakci s grafickými prvky, které reprezentují graficky ovladatelné aplikace. Běžní uživatelé již nepotřebují znát ručně zadávané příkazy.

Příkazová řádka nezmizela ale stal se z ní samostatný program. Pro moderního ajťáka je často normální používat více druhů příkazových řádek, které se liší podle OS kde se používají ale i podle podporovaného skriptovacího jazyka.

Příkazové řádky v dnešní době, přestože už to není potřeba, přebírají stylizaci starých CRT obrazovek, kde se zobrazoval světlý text na černém pozadí. Pouze Apple to dělá jinak – na Mac počítačích se ve výchozím stavu zobrazuje příkazová řádka s černým textem na bílém pozadí.

Výchozí podoba příkazové řádky v Mac počítačích

Ajťáci velmi často s příkazovou řádkou pracují a nebo vytváří jednoduché aplikace, které nemají žádnou grafickou reprezentaci a výstup těchto aplikací si lze prohlédnout jen do příkazové řádky. Vytvářet grafické reprezentace je totiž dost pracné a pro jednoduché aplikace stačí pouze textový výstup.

Shrnutí

 • Pojmy terminál a konzole se v dnešní době už nerozlišují. Tyto pojmy pochází historicky ze zařízení, přes které se posílaly informace nebo zadávaly instrukce pro počítače.
 • Operační systémy historicky nebyly nic jiného, než příkazové řádky, kam bylo možné zadávat jména programů, které se měly spustit.
 • V dnešní době jsou příkazové řádky samostatné programy v mnohem komplexnějších operačních systémech.

Použité zdroje

Race condition

V minulém díle jsem mluvil o tom, že procesor pomocí context switchingu přepíná mezi jednotlivými běžícími vlákny.

Otázka za 5 bludišťáků: lze přesně určit, které běžící vlákno doběhne dříve?

Odpověď: Prakticky nelze.

Je to dáno několika faktory:

 • První jednoduché procesory zpracovávaly instrukce napřímo, dnešní moderní procesory vykonávají jednotlivé instrukce v několika krocích v tzv. pipeline což se do češtiny překládá jako „roura“ ale takhle to říká málokdo, spíš člověk uslyší počeštěné „pipelajna“. V jednotlivých krocích pipelajny probíhají různé komplexní operace, včetně predikcí kdy se procesor snaží uhádnout výsledek instrukce (nebo následující instrukci) ještě před tím, než je instrukce spuštěna a to na základě krátkodobé statistiky, kterou si procesor ke spuštěným instrukcím udržuje. Délka této pipeliny je mezi 5 až 30 kroky. Vzhledem k prediktivním pipelajnám nelze odhadnout, jak daná instrukce proběhne rychle.
 • Context switching ovlivňují všechny možné faktory od typu operačního systému, aktuálního zatížení procesoru, počtu běžících procesů atd. apod.
 • Moderní procesory obsahují více jader, každé jádro obsahuje svoji vlastní pipelajnu.
 • Moderní procesory umí regulovat svoji frekvenci (pro ekonomický provoz) a umí to dokonce pouze pro konkrétní vlákna.
 • Různé instrukce trvají různě dlouho. Procesor má sice jednu danou frekvenci, např. 5 GhZ ale to neznamená, že procesor zvládne zpracovat 5 miliard instrukcí za vteřinu. Místo toho to znamená, že procesor zvládne 5 miliardů „ticků“ za vteřinu a různé instrukce procesoru mají různý počet ticků, za který se dokončí.

A nyní se dostáváme k tomu, co je Race condition – v češtině překládáno jako „souběh“ ale nikdy jsem neslyšel žádného ajťáka, který by tomu takhle říkal.

Race condition je jakákoliv situace, kdy se bez žádných dalších technik snažíte zjistit, které běžící vlákno ve vaší aplikaci doběhne dřív. V této situaci totiž můžete předpokládat, že je nepředvídatelné, které vlákno z libovolného počtu běžících vláken skončí jako první.

A to třeba i v případě, kdy v jednom vlákně spustíte instrukci „Počkej 100 vteřin“ a ve druhém vlákně spustíte instrukci „Počkej 1 vteřinu“.

Jasně, je celkem nepravděpodobné, že první vlákno doběhne dřív, než to druhé ale možné to je. V systému se může totiž stát například toto:

 • Spustíte vlákno A) „Počkej 1 vteřinu“
 • Spustíte vlákno B) „Počkej 100 vteřin“
 • Vlákno A) je přiřazené k jádru (X)
 • Vlákno B) je přiřazené k jádru (Y)
 • Jenže: ještě před přiřazeném vlákna A) k jádru (X) došlo nad tímto konkrétním jádrem ke spuštění nějakého výpočetně náročného vlákna z jiného procesu s vysokou prioritou a vzhledem k chybě programátora je jádro kompletně zahlceno. Vlákno A) s nižší prioritizací je kompletně vytěsněno.
 • Na jádru (Y) neprobíhají žádné náročné procesy a vlákno B) tak spokojeně běží a odpočítává 100 vteřin.
 • Za 100 vteřin skončí vlákno B).
 • Za 863 vteřin skončí zahlcení procesoru. Proces který zahlcoval jádro procesoru skončil.
 • Za 863.02 vteřin začne vlákno A)
 • Za 864.02 vteřin skončí vlákno A)

Jednoduchá poučka zní: pokud potřebujete při programování aplikací zjistit, které vlákno doběhne dřív, děláte něco špatně. Samozřejmě v programování existují techniky, ve kterých můžete vlákna synchronizovat takže třeba můžete v jednom vlákně říct, že v určitém bodě musí jedno vlákno počkat, dokud se něco nestane v druhém vlákně. O tom ale budu psát v jiné kapitole.

Pokud neprovádíte nějakou formu synchronizace, vlákna běží v nepředvídatelném čase a nelze určit, která instrukce ve kterém vlákně proběhne dřív.

Souhrn

 • Race condition je pojmenování situace, kdy se snažíte zjistit, které vlákno doběhne dřív.
 • Kdy které vlákno doběhne nelze (bez dalších technik jako např. synchronizace) předvídat.
 • Běžící vlákna lze různými způsoby synchronizovat ale bez této synchronizace nelze určit, která instrukce ve kterém vlákně proběhne dřív.
 • Běžící vlákna, která nejsou synchronizována, lze připodobnit k závodu formulí v mlze, který sledujete z tribuny na cílové čáře. Vidíte start a vidíte, kdo do cíle dojel dřív. Nemáte ale žádnou možnost jakkoliv ovlivnit, který z jezdců formule bude rychlejší, zkušenější a nebo který má lepší formuli.

Multithreading

V minulém díle jsem pojmenoval pojmy jako proces, entry point, vlákno, hlavní vlákno a stavy vláken.

Operační systém má na starost evidenci, vytváření a přidělování vláken. Jak se ale operační systém rozhoduje, které vlákno má zrovna běžet?

HALT instrukce

Už víte, že procesor je zařízení, do kterého se neustále sypou instrukce. Jakmile zapnete počítač a nic na něm neděláte tak to operační systém kompenzuje HALT instrukcí, která prostě jen pozastaví procesor na krátký časový úsek, třeba 0,0001 vteřiny.

Context switching

Jakmile začnou v počítači vznikat další vlákna, operační systém jednoduše sníží počet HALT instrukcí a uvolní výpočetní kapacitu procesoru novému vláknu.

Vláken může běžet najednou libovolné množství – jsme omezeni pouze pamětí a výkonem procesoru.

Jenže bacha – vzpomeňte si, jak funguje procesor: zpracovává instrukce za sebou. Procesor (jednoduchý, jednojádrový procesor) neumí zpracovávat několik instrukcí současně. Jasně, umí zpracovat 5 miliard instrukcí za vteřinu ale neumí zpracovat 2 instrukce najednou, ve stejný čas. Instrukce zpracovává v sérii (za sebou) nikoliv paralelně (vedle sebe).

Jak to tedy operační systémy dělají, že umožňují paralelní běh několika vláken najednou?

Neumožňují.

OS neustále přepíná mezi tím, které vlákno má zrovna přidělený čas procesoru. Tomuto přepínání se říká context switching a schopnosti takto spouštět jednotlivá vlákna se říká multithreading.

Na tomto jednoduchém schématu je vyznačeno, jak se vláknům přiděluje čas procesoru. Na oko to může vypadat, že obě vlákna běží paralelně, ve skutečnosti chvíli běží první vlákno (Thread #1), chvíli druhé (Thread #2).
Zdroj: Wikipedie

To je celé.

Plyne z toho jeden závěr: se zvyšujícím se počtem běžících vláken se zpomaluje rychlost každého běžícího vlákna, jinými slovy, zpomaluje se na oko práce s celým počítačem.

Moderní procesory jsou však tak brutálně rychlé, že z pohledu lidského vnímání na nich mohou běžet stovky vláken „najednou“. Ve zlomku vteřiny procesor přidělí dostatečný čas každému vláknu a z pohledu uživatele všechny vlákna běží paralelně.

Scheduler

Scheduler je název pro tu část operačního systému, která se stará o správu běžících procesů, vláken a o context switching.

V IT je však scheduler obecnější název pro jakýkoliv mechanismus, který má na starosti nějaké plánování.

Vícejádrové procesory

Moderní procesory jsou ve skutečnosti „multičipy“, které obsahují několik „podprocesorů“ ale těmto podprocesorům se říká „jádra“. Například „procesor s 8 jádry“ ve skutečnosti lze označit za „8 procesorů“, které běží paralelně, každý s frekvencí 5 miliard instrukcí za vteřinu.

V těchto vícejádrových procesorech skutečně běží několik instrukcí najednou. V jakém jádru ale běží jaké konkrétní vlákno si automaticky určuje operační systém. Windowsy a Linuxy umožňují přiřazení vlákna na konkrétní jádro pomocí tzv. afinity ale za celou svoji praxi jsem nikdy neměl situaci, že bych potřeboval afinitu vlákna nastavovat.

Multithreading je podporován v každém jádře. V každém jádře stále může běžet více vláken najednou ale díky většímu počtu jader lze provozovat větší počet vláken bez znatelné ztráty výkonu v porovnání s nudným, „jednojádrovým“ procesorem.

Nelze ale automaticky říct, že procesor s více jádry je výkonnější, než jednojádrový procesor. Záleží na použití.

Aplikace, která spouští značné množství vláken, jako např. počítačová hra, bude těžit z vyššího počtu jader víc, než z jednojádrového procesoru. Aplikace, ve které běží jen jedno vlákno, bude běžet stejně rychle na jednojádrovém i vícejádrovém procesoru.

Shrnutí

 • HALT je instrukce, kterou operační systém v procesoru spouští, pokud zrovna nemá co dělat. Tato instrukce na velmi krátký časový úsek procesor pozastaví.
 • Procesor, nebo jádro procesoru, zpracovává instrukce vlákna v sérii = za sebou = nejdřív zpracuje jednu instrukci a pak tu, která za ní následuje.
 • Multithreading je schopnost spouštět několik vláken na jednou – ve skutečnosti operační systém neustále přepíná přidělený čas procesoru běžícím vláknům. Tomuto přepínání se říká context switch.
 • Moderní procesory jsou ve skutečnosti „multiprocesory“ – je to několik procesorů najednou. Těmto podprocesorům se říká „jádra“.
 • Operační systém určuje, jaké vlákno běží v jakém jádře.

Proces a vlákno

Určitě jste sami několikrát zažili postup instalace nějaké aplikace/programu. Nejdřív stáhnete nějaký soubor, ten pak spustíte, něco se nainstaluje a vy pak ten program spustíte.

Instalátory jsou samy o sobě nějaké programy. Aplikace, která neběží, je pouze seznam instrukcí v nějakém úložišti jako třeba HDD/SDD.

Jakmile spustíte nějakou aplikaci tak OS udělá několik věcí:

 • OS vytvoří nový proces
 • V dané aplikaci se najde entry point a přidělí se mu hlavní vlákno pod kterým se proces rozeběhne

Proces

Proces je prostě jenom pojmenování pro běžící aplikaci. To je fakt úplně všechno. Každý proces může spustit podproces ale Windowsy a Linuxy s podprcesy pracují odlišně.

 • Linux: jakmile hlavní proces skončí tak podprocesy skončí s ním
 • Windows: podprocesy běží i po skončení hlavního procesu

Proces ale není to co běží, proces je jenom způsob seskupování běžících aplikací a jejich vláken. To co „běží“ je ve skutečnosti hlavní vlákno. Viz. níže.

Entry point

Každá aplikace obsahuje entry point, což je místo, kde začínají instrukce tohoto programu. Hlavní vlákno procesu začíná spouštět instrukce v entry pointu.

Vlákno (thread)

Vlákno nebo anglicky „thread“ je něco jako „běžící jednotka“ nebo „přidělený procesor“ nebo přidělená kapacita spouštět instrukce. Vlákno se spustí a spouští instrukce které jsou k tomuto vláknu přidělené. Po provedení všech instrukcí vlákno skončí.

Vlákno bez instrukcí se po nastartování ihned ukončí. Seznam vláken si operační systém spravuje v paměti (v kernel space).

U vlákna se tedy rozlišuje jeho stav který může být:

 • Běžící (running)
 • Ukončený (terminated/killed/stopped atd.)

Toto jsou dva základní stavy, které jsou společné pro Windowsy i Linuxy. Oba operační systémy podporují i nějaké další stavy jako např. „pozastavené“, „přerušitelné“, „nepřerušitelné“, to už je ale detail který je mimo rozsah tohoto návodu.

Hlavní vlákno

Hlavní vlákno je vlákno, které z pohledu OS reprezentuje běžící program. Proces je pouze kategorizace, „aplikace/program“ to je jen názvosloví, jak tomu říkají lidé. Co ale skutečně v aplikaci běží je jeho hlavní vlákno.

Běžící aplikace = běžící hlavní vlákno aplikace.

Proč ale „hlavní“?

Protože jakákoliv aplikace – respektive jakékoliv vlákno – si může říct operačnímu systému o vytvoření dalšího vlákna.

Ale pozor: jakmile hlavní vlákno skončí, skončí i všechna ostatní vlákna a celý proces! Toto je stejné pro Windows i pro Linuxy.

Proces se skládá vždy minimálně z jednoho běžícího hlavního vlákna. Ukončení hlavního vlákna = ukončení procesu.

Pozor na to, nepleťte si vlákna a procesy. Proces je jen obal okolo hlavního vlákna, potažmo dalších vláken, které v rámci procesu běží. Při skončení hlavního vlákna jsou ukončena i všechna ostatní vlákna, která v procesu patří.

OS normálně nedovoluje procesům, aby jejich vlákna četla data z vláken jiných procesů nebo vlákna jiných procesů ovlivňovala. V rámci jednoho procesu je to ale možné. Každá aplikace má totiž od OS přidělený svůj kus v paměti a co si každá aplikace ve svém kusu paměti dělá a kolik vláken ji tam běží, to je její odpovědnost.

Možná se teď ptáte:

 • Proč aplikace potřebuje víc vláken?
 • Jak je vůbec možné, že aplikace běží s více než jedním vláknem? Procesor přeci zpracovává instrukce za sebou. Nemůže zpracovávat instrukce paralelně, ne?
 • A jak je vůbec možné, že v rámci OS může běžet víc aplikací? Tedy víc jak jedno vlákno?

O tom si povíme v příštím díle.

Zajímavost: „Fork bomb“ je název pro záškodnickou aplikaci, která obsahuje jen tuto instrukci: Instrukce A: vytvoř vlákno, jehož obsahem je instrukce A. „Fork bomb“ tedy vytváří vlákna donekonečna, dokud OS nedojde paměť nebo výpočetní kapacita procesoru a počítač se úplně odstaví. („fork“ je název Linuxové funkce pro vytvoření nového procesu)

Shrnutí

 • OS při spuštění aplikace vytváří proces. Proces je pouze kategorizace a pojmenovávání běžících aplikací.
 • Aplikaci je přiděleno hlavní vlákno na entry pointem.
 • Entry point je místo, kde začínají instrukce aplikace.
 • Vlákno je základní běžící jednotka.
 • Jakékoliv vlákno může zažádat OS o vytvoření dalšího vlákna se zadanými instrukcemi.
 • Vlákno může být ve 2 základních stavech: běžící a ukončené. Windows a Linuxy podporují u vláken další různé stavy s různými pravidly, jak se z jednoho stavu lze dostat do jiného.
 • Skončení hlavního vlákna znamená konec celého procesu a všech jeho vláken.

Virtuální paměť

Kernel space a User space

V počítačích je komponenta, které se říká RAM* paměť a jak jsem řekl v jednom z předchozích dílů, je to prostě jen hromada flip-flopů vedle sebe. Veškeré informace z RAM paměti zmizí po vypnutí počítače.

Procesor s RAM pamětí interaguje velice rychle a stahuje z ní instrukce, které má rozeběhnout: toto jsou instrukce jak OS tak i softwaru, který pod OS běží.

Proto OS dělí paměť na dvě části:

 • Kernel space: toto je prostor OS a nikoho jiného
 • User space: zde je veškerý ostatní software
  • Každá aplikace zároveň vidí pouze svoji vlastní paměť a zpravidla nemůže zapisovat do paměti jiných aplikací.

Do kernel space má přístup jen operační systém, žádný jiný software se do tohoto prostoru paměti nedostane.

(*Název „RAM“ znamená anglicky „Random Access Memory“ neboli „Paměť náhodného přístupu“. To znamená, že každý bit nebo bajt má svoji vlastní adresu a pomocí této adresy přečtete obsah na dané adrese ihned.)

Virtuální paměť

Aplikace a software běžící v OS vůbec na prostor v RAM paměti nevidí. OS zprostředkovává každé aplikaci virtuální paměť což je z pohledu aplikace „neomezený“ prostor který tady někde plave ve vzduchu a software má naprostou svobodu v množství paměti, kterou spotřebuje.

Aby se aplikace vůbec k paměti dostaly tak OS nabízí tyto dvě základní funkce:

 • dej mi bajty z virtuální paměti
 • vem si bajty zpátky
Jak software interaguje s pamětí

Paging / swapping

Software je zodpovědný za to, kolik paměti spotřebuje. Operační systém nemá vůbec žádný názor na to, kolik paměti jaká aplikace potřebuje, OS je prakticky jenom zprostředkovatel. Některé aplikace potřebují víc paměti, některé méně, některé aplikace potřebují někdy více, někdy méně. Záleží, na co počítač používáš.

Co se stane, když RAM paměť dojde? OS provádí tzv. paging což znamená, že OS začne přehazovat malé bloky dat mezi RAM pamětí a nějakým jiným avšak většinou podstatně pomalejším úložištěm než je RAM paměť jako je HDD/SSD.

Čím víc bloků paměti OS přehazuje, tím víc se počítač zpomaluje a kouše, dokud se RAM paměť neuvolní.

Swapping je pojmenování pro starší, již nepoužívaný způsob přehazování celých procesů (ne jen jejich dílčích bloků) mezi RAM a jiným uložištěm, zmiňuji se o tom, že se tento pojem používá dodnes i když moderní PC už swapping nedělají.

Shrnutí

 • OS dělí RAM paměť na dvě části: kernel space a user space
 • Kernel space je prostor paměti, ve které se nachází operační systém
 • User space je prostor paměti, ve které se nachází běžící aplikace.
 • Aplikace běžící v OS vidí pouze svoji vlastní paměť a do kernel space nebo do user space jiných aplikací nevidí
 • Virtuální paměť je způsob, jakým OS zprostředkovává paměť jednotlivým aplikacím.
 • Aplikace mají možnost rezervovat si pro sebe bajty z paměti a nebo tyto bajty vrátit
 • Aplikace jsou zodpovědné za množství paměti, se kterým pracují
 • Paging je způsob, jakým se OS vypořádává s nedostatkem RAM paměti přehazováním datových bloků mezi RAM a jiným úložištěm jako HDD/SSD

Interakce software s OS

Aby software běžící v OS mohl nějakým způsobem interagovat se zařízením – například interagovat s pamětí, s disky, reagovat na stisk klávesnice, musí využít funkce nebo události operačního systému.

Obecně se těmto funkcím říká syscalls, já těmto funkcím říkám nízkoúrovňové funkce a události OS.

Proč „nízko-úrovňové“? Mno…protože těch úrovní může být víc. K tomu se dostaneme později.

V různých OS jsou nízkoúrovňové funkce implementovány odlišně. Ve Windows je jeden kompaktní balík funkcí kterému se říká Win32 API. V Linuxu to není jeden kompaktní balík ale hromada funkcí různě rozházených v Linuxové dokumentaci, souhrnně se těmto funkcím říká syscalls (System call). Taky to zesložiťuje fakt, že neexistuje jeden Linux ale spousta různých Linuxů.

Vztah mezi OS a uživatelskými aplikacemi

Nízko-úrovňové události jsou operačním systémem zpracovaná přerušení procesoru. Software v OS má možnost se na tyto události „navěsit“ a díky tomu zprostředkovaně reagovat na události jako je například pohyb myši nebo stisk klávesnice.

Prostředí OS z pohledu software

OS před softwarem schovává konkrétní složitosti daného zařízení a místo toho vytváří úplně nové koncepty. Podívejte se na tabulku níže. V této kapitole jsem pojmenoval nízko-úrovňové funkce a události OS, v následujících kapitolách vysvětlím další pojmy.

ZařízeníCo vidí osco vidí software běžící v os
Fyzická RAM paměťFyzická RAM paměť
Kernel space
User space
Virtuální paměť
HDD/SSD diskyHDD/SSD disky
NTFS, FAT32, ext3, ext4…
Souborový systém
USB zařízeníUSB zařízení
Ovladače
Nízko-úrovňové
funkce a události OS
Fyzická jádra procesoruFyzická jádra procesoru
Scheduler, procesy, vlákna
Context switch
Vlákna
Co vidí OS a co vidí software

Shrnutí

 • Software interaguje s počítačem skrz nízkoúrovňové funkce OS
 • Počítač interaguje se software skrz nízkoúrovňové události OS. Toto jsou jen delegovaná přerušení procesoru.

Interakce OS s procesorem

V nějaké kapitole o procesorech jsem se zmiňoval, že moderní procesory jsou stavěné pro software. Většina procesorů počítá s tím, že na nich poběží operační systém.

Toto bych rád rozvinul trochu víc do detailu protože si myslím, že je důležité pochopit, jak operační systém s procesorem interaguje a co to znamená pro člověka, který s operačním systémem pracuje.

Co všechno může procesor dělat

Už byste z předchozích kapitol měli vědět, že procesor je hlava a srdce celého počítače které komunikuje s ostatními komponentami.

Procesor a komponenty

Co to znamená?

To znamená, že procesor obsahuje instrukce, které na signální úrovni interagují se všemi těmi zařízeními okolo sebe.

To je první důvod, proč je těžké napsat vlastní operační systém. OS obstarává instrukce v procesoru, které interagují s ostatními zařízeními a před obyčejným uživatelem schovává obrovskou složitost a komplexitu těchto interakcí. Různá zařízení mají celou řadu různých „protokolů“ a „kódů“ se kterými komunikují a operační systém na to musí být připravený, jinak se procesor se zařízeními okolo sebe nedorozumí.

Kromě toho, při špatném nebo zlomyslném použití těchto instrukcí je možné počítač nebo jeho komponenty fyzicky zničit!

Režim procesoru

Instrukce procesoru jsou proto rozdělené na dvě kategorie:

 • privilegovaný režim = ty instrukce, ke kterým má přístup jen operační systém
 • uživatelský režim = všechny ostatní instrukce

Při startu počítače si operační systém v procesoru nastaví sám pro sebe privilegovaný režim. Jakýkoliv software, který běží v rámci operačního systému k těmto instrukcím nemá vůbec žádný přístup nebo pouze zprostředkovaně přes operační systém.

Znázornit by se do dalo touto hnusnou malůvkou.

Privilegovaný a uživatelský režim

Co z toho plyne?

Pokud chce aplikace pracovat nějakým způsobem s různými zařízeními, musí to zpravidla udělat přes funkci operačního systému.*

Pokud tedy například programátor chce uložit něco do RAM paměti, detekovat stisk klávesy na klávesnici a podobně, musí si tyto interakce vykomunikovat s operačním systémem.

(* Záleží však na konkrétním OS, někdy je možné k zařízení napřímo přistoupit, někdy jen omezeně a někdy vůbec. Programátory s orientací na software přímý přístup do konkrétního zařízení ani nezajímá.)

Ovladač (driver)

Operační systém ale nemůže znát všechny typy zařízení, které na světě existují a nemůže být zodpovědný za všechny interakce v privilegovaném režimu. Proto mají operační systémy zabudovaný koncept ovladačů nebo driverů, které mají možnost přistupovat k privilegovaným instrukcím procesoru.

Proto je nutné si dávat hodně bacha na to, jaké ovladače si na počítač instalujete a operační systém se vás většinou jasně zeptá, jestli si jste fakt jisti, že chcete nějaký ovladač instalovat protože teroeticky jakýkoliv ovladač může váš počítač zničit. Prakticky toto není pro většinu uživatelů problém, OS v dnešní době vědí, jak komunikovat i s těmi nejběžnějšími komponentami. Taky je to tím, že zníčit počítač tímto způsobem vyžaduje obrovské znalosti, které baseballová pálka nevyžaduje.

Hypervisor

Toto už je pokročilá věc ale tento tutoriál nemá žádné ambice jít do velkejch detailů takže se o tom zmíním.

Moderní procesory mají ještě virtualizační režim. Tento režim je nad privilegovaným režimem. To znamená, že operační systém nemá přístup k instrukcím ve virtualizačním režimu.

Režimy procesoru seřazené podle možných instrukcí, které mohou v procesoru spouštět


Aplikacím, které běží ve virtualizačním režimu se říká hypervisory a to jsou aplikace, které jsou schopné vytvářet a spouštět virtuální zařízení na jednom fyzickém zařízení. To znamená, že na jednom fyzickém zařízení může být provozováno několik virtuálních počítačů, každý se svým vlastním OS.

Vztah mezi hypervisorem, OS, uživatelskými programy s různými režimy procesoru.

Shrnutí

 • Instrukce procesoru lze napsat tak, že dojde k fyzickému poškození komponent v počítači
 • Z toho důvodu se instrukce dělí na několik režimů: privilegovaný a uživatelský režim
 • Operační systém má přístup k privilegovanému režimu. Aplikace pouze k uživatelskému režimu.
 • Pokud chce aplikace provést nějakou operaci v nějaké komponentě počítače, musí to udělat skrz funkce operačního systému.
 • Ovladač je software, který umožňuje správnou interakci procesoru s nějakým zařízením, se kterým OS neumí jinak komunikovat
 • Hypervisor je program, který umožňuje instalovat virtuální zařízení na fyzické zařízení. Hypervisor běží ve virtualizačním režimu procesoru, ke kterému operační systém ve virtuálním zařízení nemá přístup.

Operační systém

Teď už toho víte o počítačích docela dost. Jak počítače pracují s bity a bajty, jak pracují s čísly, zápornými i desetinnými a jak reprezentují znaky.

Z prvních kapitol už máte zároveň nějakou představu o tom, jakou roli v počítači hraje procesor a ostatní komponenty.

Bare-metal programming

Pokud počítač nemá operační systém tak je to jen kus železa. Procesor čeká na instrukce a pokud žádné instrukce nenajde tak pošle celou vaši rodinu do koncentráku.

Ale víte co, ty instrukce mu můžete dodat napřímo. V historii operační systémy neexistovaly a software se psal tak, že zařízení spustilo program, který jste mu zadali. Jakmile program skončil, počítač se musel ručně vypnout nebo se vypnul sám.

Takto můžete programovat počítače i dnes. Říká se tomu bare-metal programming v překladu doslova „programování nad holým železem“.

K tomu se pojí i pojem embedded programming které znamená „programování nad vestavěnými zařízeními“ což se vztahuje na různé drobné počítače vestavěné do nějakého zařízení s konkrétním účelem, například bankomaty.

Existují taková mrňavá zařízení jako například raspberri pi nebo Arduino. Toto jsou prostě jenom miniaturní počítače s ARM procesory. Existuje celá komunita ajťáků, kteří se tomu věnují a pokud se vám líbí myšlenka přímého programování nad zařízením tak nejdřív dočtěte tento návod a pak se zkuste podívat na návod jak napsat operační systém pro raspberry pi.

Mé vlastní raspberri pi s přídavným displejem.

Hotový operační systém

Já jsem líný ajťák. Používám odjakživa Windows jak k osobním tak pracovním věcem. Moje práce zahrnuje manipulaci i s nějakým Linuxem. Na telefonu mám Android, což je ve skutečnosti Linux ale jestli se někdy Android pokusí mě nutit do interakcí jako pracuji s Linuxama při práci tak ho vyhodim z okna.

Na macOS jsem v životě sáhnul jen párkrát ale nikdy mě Apple produkty nezajímaly a nikdy jsem žádný Apple nevlastnil.

Většina ajťačení, kterému se ajťáci věnují, je už na úrovni existujícího operačního systému. Bare-metal programming a psaní operačních systémů se věnují jenom nadšenci, lidé co to mají jako koníček nebo studenti co se chtějí něco naučit….a nebo lidé, kteří reálně pracují na operačních systémech jako Windows nebo Linux, které všichni používáme.

Proto v tomto návodu cokoliv, o čem budu dále mluvit, je ve vrstvě operačního systému. A k tomu je důležité operačním systémům porozumět.

Vrstva operačního systému

Shrnutí

 • Bare-metal programming je praxe psaní softwaru přímo pro fyzické zařízení.
 • Zkusit si napsat vlastní OS pro raspberri pi může být zábava, hraničící s patologickým masochismem
 • Většina ajťačení o kterém budu v tomto manuálu mluvit probíhá na existujícím hotovém operačním systému jako Windows, Linux nebo macOS.